Avís legal

Regulacions legals a les quals s’acull Forats

Forats ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 dd’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

  • Identitat del responsable: FORATS SPORTWEAR S.L.
  • Telèfon: 937954200
  • Adreça: C/ FERRAN ROIG 35, 08360, Canet de Mar
  • Codi d’identificació fiscal: B61081634
  • Correu electrònic: forats@forats.com
  • Activitat: Confecció de Roba

A l’efecte del que preveu el Reglament general de protecció de dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d’usuaris del web i subscriptors.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estableix la legislació vigent.